Kontakt

aplaus media
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

31-223 Kraków
 
Numery telefonu:    
(+ 48 12) 222 00 40 - ogólny


film@aplausmedia.pl
biuro@aplausmedia.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000083959
Kapitał Zakładowy: 240 000 PLN